A marketing

Mi is a Marketing?

A marketing az egyik olyan gazdasági kifejezés, amire nincs egységes definíció. Szűkebb értelemben a marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a fogyasztói igényt is befolyásolja, új termékek bevezetésével, azaz innovációval.

Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak. Problémát okoz, hogy a marketing ráfordításokat nehéz beruházásként megjeleníteni, hiszen megtérülése nehezen - vagy egyáltalán nem - mérhető.

A marketing kiterjed olyan nem nyereségorientált területekre is, mint például az oktatás, a kultúra, a vallás, vagy a politika.

A marketing a társadalomtudományok kombinációja, mivel egyszerre fedi le a közgazdaságtan, pszichológia, a szociológia, az antropológia, a vezetéstudomány és az alkalmazott matematika különböző területeit

A szervezet szempontjából a legfontosabb, hogy a vállalaton kívül eső piaci információkat belső erőforrássá igyekszik alakítani. A piackutatás, versenytárselemzés és a fogyasztói igények megismerése révén hatékonyabbá és nyereségessé teszi a vállalat tevékenységét.

Marketing-mix

A marketingpolitika alapja a marketing-mix, melynek elemeit együttesen és integráltan kell alkalmazni. Manapság inkább már irányadó elv ennek alkalmazása, hiszen számos más elemmel is kiegészül a marketingpolitikától függetlenül. A marketing-mixet gyakran hívják még az elnevezés angol kezdőbetűiből alkotott "4P"-nek. A mixet alkotó elemek a következők: product, price, place, promotion, azaz termék, ár, értékesítés és promóció. A szolgáltatások esetében a 7P-t alkalmazzák, mely a 4P-hez képest a következő elemekkel egészül ki: Tárgyi környezet, Kiszolgáló személyzet (People), Folyamat (Process).

Fotózás és videó készítés

Látogasson el az oldalra, dolgoztasson a pénzének és igényének megfelelően!